Inkoopvoorwaarden Pon Services B.V. en Pon Logistics B.V.
De inkoopvoorwaarden van Pon Services B.V. en Pon Logistics B.V. (‘Algemene Inkoopvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van het leveren van zaken, verrichten van diensten, uitvoeren van opdrachten en verrichten van overige werkzaamheden door leverancier aan Pon Services B.V. en/of Pon Logistics B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden kunt u hieronder raadplegen, downloaden en uitprinten. Pon Services B.V. en Pon Logistics B.V. wijzen toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand.

Inkoopvoorwaarden Pon Services B.V.Inkoopvoorwaarden Pon Logistics B.V.


Verkoopvoorwaarden Pon Logistics B.V.
De verkoopvoorwaarden van Pon Logistics B.V. ('Algemene Verkoopvoorwaarden') bevatten een beperking van aansprakelijkheid en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen van Pon Logistics B.V. Deze algemene voorwaarden kunt u hieronder raadplegen, downloaden en uitprinten. Pon Logistics B.V. wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar contractpartners hanteren uitdrukkelijk van de hand; jurisdictie: Rechtbank Utrecht. Pon Logistics B.V. is statutair gevestigd te Leusden en in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 31034854 (Kvk Gooi, Eem en Flevoland).

Verkoopvoorwaarden Pon Logistics B.V.


ICT inkoopvoorwaarden van Pon IT B.V.

De ICT-inkoopvoorwaarden van Pon IT B.V. (hierna genoemd ICT-inkoopvoorwaarden), zijn van toepassing op alle door Pon IT B.V. met de Leverancier gesloten overeenkomsten alsmede op alle prijsaanvragen van Pon aan de Leverancier. Deze inkoopvoorwaarden kunt u hier raadplegen, downloaden en uitprinten.

ICT inkoopvoorwaarden van Pon IT B.V.