time2help in Nederland: het mobiliteitsfonds

Met het programma time2help doen we wereldwijd een maatschappelijke bijdrage. In Nederland doen we dat onder andere via een mobiliteitsfonds. Daarmee ondersteunen we goede doelen en maatschappelijke organisaties met dat waar we het beste in zijn: het realiseren van passend vervoer. 
Als het gaat om passend vervoer kiezen wij voor incidentele of tijdelijk ondersteuning, zodat we veel verschillende organisaties kunnen helpen. Wil je aanspraak maken op dit fonds? Stuur dan een aanvraag in via sponsoring@pon.com.

 

De volgende gegevens dienen daarbij vermeld te worden:
1. Naam organisatie
2. Contactpersoon met telefoonnummer en emailadres
3. ANBI status of CBF keurmerk
4. Datum/periode wanneer vervoer gewenst is
5. Type vervoer dat gewenst is
6. Activiteit(en) waarvoor het gebruikt wordt
7. Locatie(s) activiteit(en)
8. Verwacht aantal kilometers (schatting)

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Na insturen van je aanvraag ontvang je binnen maximaal 4 weken bericht.